Política de Privacitat

DMATICA PROGRAMACIO I SERVEIS, S.L.U. garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin les nostres empreses clients d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Totes les dades facilitades per les nostres empreses clients a DMATICA PROGRAMACIO I SERVEIS, S.L.U. o al seu personal, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de DMATICA PROGRAMACIO I SERVEIS, S.L.U., imprescindibles per a prestar els serveis demanats pels usuaris.

Les dades facilitades seran tractades segons el “Reglamento de Medidas de Seguridad” (R.D. 1720/2007 de 21 de Desembre), en aquest sentit DMATICA PROGRAMACIO I SERVEIS, S.L.U. ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen i ha instal.lat totes les mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració i accés no autoritzat per tercers.  No obstant, l’usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. En el cas de que consideri oportú que es cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i direcció del cessionari, per a que doni el seu consentiment inequívoc al respecte.

En compliment a l’establert a la LOPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació, limitació, oposició i portabilitat de les seves dades. Per a fer-ho haurà de contactar amb nosaltres a través del correu electrònic a info@dmainformatica.net o bé a través de correu postal a: DMATICA PROGRAMACIO I SERVEIS, S.L.U., C/Sardana, 9 baixos – 43330 – RIUDOMS, acreditant la seva identitat adjuntant còpia del seu DNI.

Els usuaris accepten de forma expressa i unequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de DMATICA PROGRAMACIO I SERVEIS, S.L.U. per a realitzar les següents finalitats:

  • Emissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, SMS, xarxes socials o qualsevol altre medi electrònic o físic, present o futur, que permeti realitzar comunicacions comercials relacionades amb els productes o serveis que presta DMATICA PROGRAMACIO I SERVEIS, S.L.U., així com per part dels col.laboradors amb els que aquest hagués fet algún acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals, en tot cas, les comunicacions comercials seran fetes per part del prestador i seran de productes o serveis relacionats amb el prestador.
  • Realitzar estudis estadístics.
  • Tramitar encàrrecs, sol.licituts o qualsevol altre tipus de petició que faci l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició d’aquest al lloc web.
  • Rebre la newsletter del lloc web.